0

6. Τι γίνεται με την ιστοσελίδα σε περίπτωση που θέλουμε να αλλάξουμε εταιρεία ;

← All Topics

Σας στέλνουμε όλα τα αρχεία της ιστοσελίδας ηλεκτρονικά για να μπορείτε να την μεταφέρεται, όπως και τον κωδικό εξουσιοδότησης του Domain Name σας. Δεν μπορούμε να σας δώσουμε κωδικό Update του Theme.